whitepaper 2020

All access to all

open Aally
4,5 miljoen mensen doen nu online niet volwaardig mee, terwijl ze daar wel recht op hebben.

1. Introductie

Accessibility is een ander woord voor digitale toegankelijkheid: de mate waarin online informatie en diensten bruikbaar zijn voor mensen met een beperking.

Belang van accessibility

Onze maatschappij wordt steeds digitaler. Dagelijks komen er nieuwe online aanbieders en online diensten bij. Waar vroeger het web slechts een aanvulling was, is het nu vaak de enige manier waarop iets aangeboden wordt. Voor veel ouderen en mensen met een beperking zijn websites niet toegankelijk en daardoor kunnen ze geen gebruik maken van wat er wordt aangeboden.

Online bruikbaarheid

Websites zijn digitaal toegankelijk als mensen met een beperking er onder alle omstandigheden op kunnen browsen, navigeren en interacteren met behoud van hun zelfstandigheid, waardigheid en veiligheid. ‘Interacteren’ kan op verschillende manieren. Denk aan informatie vergaren, aankopen doen, een formulier invullen en een (hulp)dienst inschakelen.

Redenen om je accessibility te verbeteren:

 • Je bent het verplicht
 • Je (organisate) vindt inclusie belangrijk
 • Je wilt online optimaal presteren
 • Je wilt meer blije gebruikers
 • Je ziet omzetkansen
 • Je denkt vooruit

Nederland telt 17,5 miljoen mensen

74,3%

25,7%

ruim 4,5 miljoen hiervan heeft een beperking

 • 2,5 miljoen is laaggeletterd

 • 380.000 mensen zijn blind of slechtziend

 • 1,3 miljoen mensen kan niet alles horen

 • 12.000 mensen zijn doof of zwaar slechthorend

 • 1,1 miljoen mensen is dyslectisch

 • 3,5 miljoen is 65+

2. Inclusie

Compliant zijn is belangrijk. De wereld wordt steeds digitaler en 4,5 miljoen mensen doen nu niet volwaardig mee, terwijl ze daar wel recht op hebben.

Verbeter de integratie en sociale gelijkheid van vele groepen mensen:

Ouderen

Als je ouder wordt treden er mogelijk veranderingen op in het gezichtsvermogen, het gehoor, de motoriek en het geheugen. Oudere mensen hebben daarom dezelfde voordelen van toegankelijkheidsrichtlijnen als mensen met een functiebeperking. Omdat steeds meer oudere mensen gebruikmaken van het internet, is dit een belangrijke groep in relatie tot digitale toegankelijkheid.

Anderstaligen en laaggeletterden

Mensen die websites bekijken waarvan de tekst in een taal geschreven is die ze niet vloeiend beheersen, kunnen er voordeel bij hebben dat ze de tekst van een website zowel kunnen horen (via spraaksoftware) als lezen. Hetzelfde geldt voor mensen met een verminderd vermogen tot lezen en schrijven.

Motorische beperking

Deze beperking kan sterk varieren. Iemand kan een beschadiging hebben aan zijn of haar hand, waardoor een muis moeilijk te hanteren is. Maar er zijn ook mensen waarbij hun lichaam (deels) verlamd is.

Online bruikbaarheid

Websites zijn digitaal toegankelijk als mensen met een beperking er onder alle omstandigheden op kunnen browsen, navigeren en interacteren met behoud van hun zelfstandigheid, waardigheid en veiligheid. ‘Interacteren’ kan op verschillende manieren. Denk aan informatie vergaren, aankopen doen, een formulier invullen en een (hulp)dienst inschakelen.

Doven en slechthorenden

Door de toename van multimedia (denk aan YouTube-filmpjes) speelt geluid een steeds belangrijkere rol. Met name voor doven en slechthorenden vormt dit een probleem.

Dyslexie

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen. Bepaalde lettertypes, wat grotere letters en ruimere spatiëring verbeteren de leesbaarheid aanzienlijk.

Epilepsie

Bij mensen met epilepsie kunnen lichtflitsen een aanval uitlokken. Een animatie of filmpje dat fel knippert of flitst kan dus gevaarlijk zijn.

Internet is fantastisch, maar ik kan online niet bij mijn bankrekening omdat het inloggen op de website van de bank voor mij te ingewikkeld is.’

—Agnieska | Polen

3. Wetgeving

Alle digitale communicatiemiddelen moeten in 2021 voldoen aan internationale normen voor toegankelijkheid. Belangrijke data hebben we op een rij gezet.

Voor wie is het verplicht?

In 2016 is de Wet Gelijke Behandeling aangepast voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Wanneer je digitaal niet toegankelijk bent voor mensen met een beperking, behandel je ze niet gelijk. Los van specifieke richtlijnen (WCAG 2.1) zou iedereen, dus overheid, semi-overheid, publiek rechtelijke organisaties en prive ondernemingen al digitaal toegankelijk moeten zijn op basis van deze eerst genoemde wet.

Vrijblijvende check

Ben je benieuwd hoe jouw website scoort en of hij voldoet aan de wettelijke richtlijnen? Aally je kan helpen om aan de maximale toegankelijkheid te komen.

Je website moet sinds september 2019 digitaal toegankelijk zijn voor alle mensen met een beperking.

2016 juli

Op grond van het VN-verdrag Handicap is de Wet Gelijke Behandeling aangepast voor mensen met een handicap of chronische ziekte.

2016 december

Inwerkingtreding van de EU-richtlijn toegankelijkheid van websites en apps.

2017 januari

Nieuwe norm voor algemene toegankelijkheid is opgenomen in de wet. Als een website of app niet toegankelijk is, kan een burger een beroep doen op deze wet.

2018 januari

Het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid geldt als wettelijke verplichting voor (semi-) overheids organisaties.

2019 september

Alle nieuwgebouwde interne en externe websites moeten wettelijk voldoen. Met terugwerkende kracht wordt gehandhaafd op naleving van het besluit.

2020 september

Alle interne en externe websites en content moeten voldoen.

2021 juni

Alle mobiele applicaties van (semi-)overheid moeten voldoen.

2024 juni

Commerciële organisaties worden gecontroleerd door de overheid: voldoet alle documentatie en digitale communicatie op alle punten?

4. WCAG

Ben je nog niet vertrouwd met de WCAG 2.1? Hier volgen wat technische termen, zodat helder is aan welke normen je precies moet voldoen.

Nieuwe richtlijn

De WCAG 2.1-richtlijn (ook wel EN301549 genoemd) vervangt de Webrichtlijnen 2 (ofwel WCAG 2.0) en is feitelijk niets meer dan een update van WCAG 2.0.

Digitale dienstverlening

2.1 geldt voor álle digitale dienstverlening van de (semi-)overheid. Dat houdt in: applicaties, websites en alle inhoud en documenten die daarin zijn opgenomen (enkele uitzonderingen daargelaten).

Overheid

2.1 geldt uitsluitend voor de digitale producten van (semi-)overheden, publiekrechtelijke instellingen en samenwerkingsverbanden hiervan. Woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen vallen er dus in principe buiten.

Commerciële organisaties

2.1 geldt per juni 2019 voor alle digitale communicatie (dus ook websites) en documentatie van commerciële organisaties. De overheid start met (strenge) handhaving per juni 2024, omdat de omslag (veel) tijd vergt.

Er is sprake van gefaseerde invoering

In eerste instantie geldt de verplichting voor nieuwe websites, later voor oudere websites en weer later volgen ook mobiele applicaties.

‘Winkels zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Waarom is het internet dan niet toegankelijk voor mensen met een beperking?’

—Ivar | Community manager - Visionair

5. Aally

Aally is een vreemde eend in de bijt. Daar zijn we trots op. We voldoen aan de wetgeving, maar denken vanuit de eindgebruiker. Dat is gek genoeg bijzonder in accessibility-land.

Voordelen features Aally

 • Cloud oplossing
 • Compatible met wat je al hebt
 • Veelzijdig (bruikbaar voor alle doelgroepen)
 • Ontwikkeld voor eindgebruikers
 • Menu dat gebruikers zelf kunnen bedienen
 • Spraak in de browser (geen extra software nodig)
 • Voorspelbare oplossing
 • Eenvoudig te installeren
 • Simpel te configureren

6. Features

Wat Aally bijzonder maakt, is dat we je compliancy probleem echt oplossen. Anderen roepen dat ook, maar doen het niet.

Lastig wordt easy peasy

De meeste websites worden gebouwd voor mensen met normale visus. Ze zien wat ze verwachten te zien binnen hun gezichtsveld. Als je slechtziend bent of dyslectisch, dan moet je vertalen of ‘naar je hand zetten’ wat je wordt aangeboden. Zonder hulp is dat verdraaid lastig. Aally bestaat uit diverse features waarmee die vertaalslag heel eenvoudig wordt.

Aally loves maatwerk

Onze missie is digitale toegankelijkheid voor iedereen. Heb je een specifieke ontwikkelvraag? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Onze features zijn klaar voor gebruik, eenvoudig te implementeren en maken eindgebruikers echt, echt blij. Wat wil je nog meer?

Voice
Content wordt voorgelezen op basis van voorkeuren (taal, stemkleur, voorleessnelheid).
Text
Tekst wordt weergegeven op basis van voorkeuren (lettertype, lettergrootte, spatiëring).
Contrast
Kleuren worden getoond op basis van voorkeuren (palet, intensiteit, verschil voor- en achtergrondkleur).
Highlights
Focus wordt aangebracht op basis van voorkeuren (inzoomen op een woord, foto, link).
Guidelines
Hulpmiddel bij het navigeren (waar ben ik, wat is er nog meer, waar moet ik heen).

Simpel gezegd, vereenvoudigt Aally websites. We rangschikken content en laten het aan de eindgebruiker over welke features die wel en niet wil gebruiken.

7. Contact

All access to all

bel/mail ons voor een demo
+31 (0)70 219 90 50 [email protected]
Close Bitnami banner
Bitnami