Digitale toegankelijkheid in 2020: hoe staan we ervoor?

Verschillende spullen om mee op onderzoek te gaan geplaatst op een kaart van Amerika

Level Access is internationaal marktleider op het gebied van oplossingen voor digitale toegankelijkheid. Dit Amerikaanse bedrijf doet ieder jaar onderzoek onder bedrijven uit verschillende sectoren naar de stand van zaken van digitale toegankelijkheid. Dit jaar reageerden meer dan 1.100 bedrijven, waarvan driekwart Amerikaans en de rest internationaal (maar gevestigd in Amerika). De conclusies zijn gepubliceerd in het 2020 State of Digital Accessibility rapport. Dit rapport werd gepresenteerd tijdens de 9de Global Accessibility Awareness Day op 21 mei 2020. En hoewel dit rapport dus vooral over de Amerikaanse markt gaat, delen wij de belangrijkste conclusies uit dit rapport graag. De Amerikaanse digitale toegankelijkheid markt is tenslotte voorloper in de wereld. Digitale toegankelijkheid in 2020: hoe staan we ervoor?

Hoe lang zijn organisaties al serieus met toegankelijkheid bezig?

De meeste toegankelijkheidsprogramma’s zijn 2 tot 3 jaar oud (27%). Daarna volgen de programma’s van meer dan 6 jaar oud (21%). Ook opvallend: 8% van de ondervraagde organisaties heeft al meer dan 20 jaar toegankelijkheidsprogramma’s lopen!

Wie is verantwoordelijk binnen de organisatie?

Bij 60% van de bedrijven ligt de verantwoordelijkheid voor die programma’s bij één afdeling, tot nu toe het meest bij de IT afdeling (18%). Er zijn wel steeds meer bedrijven die een specifieke afdeling voor diversiteit en inclusiviteit inrichten.

Vaak zijn er maar een beperkt aantal mensen verantwoordelijk voor toegankelijkheid. Bij 45% ligt dit verantwoordelijkheid bij maximaal 3 personen.

Bijna de helft van de bedrijven maakt langdurig of incidenteel gebruik van diensten van externe leveranciers om de toegankelijkheid binnen het bedrijf te verbeteren. Dit zijn bovendien vaak de wat grotere bedrijven en bedrijven waarbij de onderlinge concurrentie groot is. Toegankelijkheidsaudits worden het meest (33%) bij externe leveranciers afgenomen. Van de onderzochte sectoren maakt de overheid het minst gebruik van externe expertise.

Waarom houden bedrijven zich bezig met toegankelijkheid?

Organisaties hebben vaak meerdere redenen om zich bezig te houden met toegankelijkheid. Inclusiviteit wordt het meest genoemd (68%), maar ook het anticiperen op regelgeving (40%) en merkimago (35%) waren populaire redenen.

Daarnaast zijn vrees voor handhaving (33%) en publicaties over andere bedrijven die voor de rechter gesleept worden (23%) belangrijke drijfveren. Vooral veel bedrijven in Amerika noemen deze laatste twee argumenten.

Daar waar in het onderzoek van 2019 nog 28% van de bedrijven aangaf de WCAG 2.1 te volgen, is dat percentage in 2020 gestegen naar 56%.

Wat zijn de grootste uitdagingen?

Bedrijven lopen nog tegen veel uitdagingen aan als het gaat om hun toegankelijkheidsprogramma’s. De top 5 uitdagingen zijn:

1.   Toegankelijkheid vroeger betrekken in het ontwikkelproces (56%)

Van de respondenten geeft 56% aan toegankelijkheid vroeger te willen betrekken bij het ontwikkelen van digitale producten en diensten. Het herstellen van bestaande producten en diensten is namelijk erg kostbaar. Je bespaart geld en tijd als je al in de idee- en planningsfase rekening houdt met toegankelijkheid.

2.   Het trainen van mensen op toegankelijkheid (55%)

Hoewel 94% van de respondenten aangeeft dat het belangrijk is om minimaal jaarlijks mensen te trainen op toegankelijkheid, doet maar 26% dat. Desondanks geven de meeste ondervraagden aan dat de kennis over toegankelijkheid binnen de organisatie is toegenomen.

3.   Het vinden van voldoende tijd (51%)

Het kost tijd om een goed toegankelijk product of dienst te ontwikkelen. Die tijd is er vaak niet in een competitieve omgeving.

4.   Testen met mensen met een beperking (45%)

Het gebruik van mensen met een beperking in gebruikerstesten gebeurt te weinig. Volgens 94% van de deelnemers aan het onderzoek is het belangrijk dat mensen met een beperking meegenomen worden in de gebruikerstesten. Toch doet 56% van de organisaties dit helemaal niet. Opvallend hierbij is dat beschikbaarheid van budget niet automatisch leidt tot inclusiever testen. Bovendien blijkt een groter aantal jaren ervaring met toegankelijkheidsprogramma’s meer van invloed op het gebruiken van inclusieve gebruikerstesten.

5.   Toegankelijkheid behouden ondanks de snelheid van contentcreatie (44%)

Van de bedrijfswebsites heeft 67% meerdere content updates per week. Vooral onderwijsinstellingen (61%) en overheidsorganisaties (49%) melden dat zij door de hoeveelheid content updates moeite hebben om de site toegankelijk te houden. Een aantal opvallende resultaten van het onderzoek:

Onze belangrijkste conclusie: automatisering is een must

Als je door je oogharen kijkt naar het geschetste beeld in het rapport, kun je de conclusie trekken dat het met de huidige oplossingen heel lastig is om digitale content toegankelijk te krijgen. Het kost veel tijd, toegankelijkheid is lastig in de hele organisatie te verankeren en door de razendsnelle productie van nieuwe content is vooral het toegankelijk houden van de website een grote opgave. En dat is een ontnuchterend beeld voor een markt die gezien wordt als de meest volwassen ter wereld op het gebied van digitale toegankelijkheid.

Eigenlijk ademt het rapport een behoefte aan automatisering. Zodat toegankelijkheid goedkoper wordt, minder tijd vergt en structureel wordt meegenomen bij de productie van nieuwe content.

Ruim 66% van de bedrijven in het onderzoek maakt geen gebruik van plugins, omdat het momenteel vooral een oplossing is om een website beter bruikbaar te maken, maar nog geen oplossing is om de website toegankelijk te maken. En aan dat laatste is wel behoefte.

Met Aally werken we hard aan een oplossing die organisaties helpt om bovenstaande uitdagingen het hoofd te bieden.

Benieuwd wat Aally voor jouw organisatie kan betekenen op het gebied van toegankelijkheid? We laten het je graag zien.