De toegankelijkheid van je website testen: toetsenbordnavigatie

Close-up van pijltjestoesten op gaming toetsenbord

Dit is deel 3 van onze blogreeks over het testen van de toegankelijkheid van je website. Lees ook de andere delen:

Kleur en contrast
Lettertype vergroten
Automatisch testen
Screenreaders

Wil je aan de slag met de toegankelijkheid van je website? Dan helpt het om eerst te testen hoe je website er nu voor staat. Daar leer je veel van, waardoor je daarna meer gerichte maatregelen kunt nemen. Dit is deel 3 van onze blogreeks over het testen van de toegankelijkheid van je website. In dit deel bespreken we hoe je test of jouw website geschikt is voor toetsenbordnavigatie.

Als je jouw website toegankelijk wilt maken, dan is dit een essentieel onderdeel. Veel mensen met motorische beperkingen kunnen geen muis gebruiken en zijn afhankelijk van een toetsenbord voor navigatie. Ook blinden en slechtzienden maken vaak gebruik van een toetsenbord om snel te kunnen navigeren. Je kunt deze test makkelijk handmatig doen.

Toetsenbordnavigatie en de WCAG

In de WCAG staat het een en ander beschreven over het toegankelijk maken van je website voor een toetsenbord. Samengevat is dit wat nodig is om je website toegankelijk te maken voor het toetsenbord volgens richtlijn 2.1.1. van WCAG:

Alle onderdelen van je website moeten toegankelijk zijn

Alle functionaliteit van je website moet bedienbaar zijn via een toetsenbordinterface. Dat geldt dus ook voor formulieren, menu’s, knoppen en bestelprocessen.

Getimede toetsaanslagen mogen niet vereist zijn

Om te kunnen navigeren op je website met een toetsenbord, mag het niet nodig zijn om bijvoorbeeld een toets binnen korte tijd meerdere malen aan te slaan of een toets langere tijd ingedrukt te houden.

Er is één uitzondering

Soms is het niet mogelijk om een functionaliteit toegankelijk te maken door middel van toetsenbordnavigatie. Dat geldt voor functionaliteit die afhankelijk is van het pad van de beweging van de gebruiker. Voorbeelden zijn tekenen uit de vrije hand en aquarel schilderen. Het gaat bij deze activiteiten niet alleen om het begin- en het eindpunt, maar ook om het pad daartussen. Daardoor is het tekenen van een regelmatige geometrische vorm of het verplaatsen van een object wel mogelijk met een toetsenbord, maar het creëren van een aquarelschildering niet.

Hoe navigeren gebruikers met hun toetsenbord?

Voor je start met testen is het handig om te weten hoe gebruikers gewoonlijk met een toetsenbord navigeren. Daarom een korte uitleg.

De belangrijkste toetsen

De belangrijkste toets voor toetsenbordnavigatie is de TAB-toets. Met deze toets kun je binnen een website navigeren tussen links en binnen formulieren. Met SHIFT-TAB-toetsen ga je terug. Daarnaast worden de ENTER-toets en de SPATIE-balk vaak gebruikt om items te selecteren en om te klikken. De PIJLTJES-toetsen zijn bedoeld voor de overige navigatie in een website. Onderaan dit artikel van WebAIM vind je een overzicht van veelgebruikte toetscombinaties.

Elementen in focus

Gebruikers navigeren over het algemeen met de TAB-toets naar links, knoppen en onderdelen binnen formulieren. Het is belangrijk dat de gebruiker kan zien welk element de focus van het toetsenbord heeft. Vaak gebeurt dat door middel van een omlijning, maar je kunt er ook voor kiezen om elementen nog op andere manieren extra opvallend te maken. Bijvoorbeeld door de achtergrondkleur te wijzigen.

Volgorde navigatie

Het is ook belangrijk in welke volgorde interactieve items op de pagina focus krijgen. De gebruiker verwacht meestal dat dit gebeurt van links naar rechts en van boven naar onder.

Naar content springen

Tegenwoordig zorgen toegankelijke websites er vaak voor dat mensen met hun toetsenbord direct naar de hoofdinhoud kunnen springen. Vooral als er boven de hoofdinhoud veel interactieve elementen aanwezig zijn.

Beschrijvende links

Blinden en slechtzienden zijn afhankelijk van de beschrijving van de elementen op je website. Links en knoppen met ‘klik hier’ zorgen ervoor dat deze gebruikers geen idee hebben wat ze activeren of waar ze naartoe navigeren.

Let hierop als je toetsenbordnavigatie gaat testen

Oké, we zijn klaar om te gaan testen. Allereerst: schakel je muis uit voordat je begint met de test. Je wilt zien wat er gebeurt als je alleen aangewezen bent op navigatie via het toetsenbord.

Stel jezelf vervolgens de volgende vragen:

Meer weten over het testen van de toegankelijkheid van je website? In deel 4 van deze blogserie gaan we in op automatische tests.