Wat betekent de WCAG voor jouw organisatie?

Voor de (semi-)overheid bestaat al jarenlang een Europese richtlijn om websites toegankelijk te maken. Per 1 juli 2018 is deze richtlijn in Nederland overgegaan in een wettelijke verplichting via het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’. Ook de ‘Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte’ uit 2017 verplicht bedrijven en overheden om hun diensten toegankelijk aan te bieden. Maar wat betekent de WCAG voor jouw organisatie?

Wat is WCAG?

WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines. In 2008 werd WCAG 2.0 gelanceerd, om webontwikkelaars en webmanagers handvatten te geven voor het verbeteren van de toegankelijkheid van hun digitale kanalen. Inmiddels zijn de richtlijnen geüpdatet en is er WCAG 2.1. De richtlijnen binnen WCAG 2.1 zijn gebaseerd op 4 principes:

  1. Waarneembaar
  2. Begrijpbaar
  3. Begrijpelijk
  4. Robuust

Deze principes zijn opgedeeld in 13 richtlijnen, met daaraan gekoppeld 78 succescriteria.

De richtlijnen binnen de WCAG 2.1 zijn inmiddels opgenomen in de Europese wetgeving en verplicht voor alle Nederlandse overheidsorganisaties.

Je website optimaliseren volgens de wetgeving en WCAG 2.1

Het is best een klus om goed te begrijpen hoe je al deze richtlijnen moet interpreteren en wat dit voor je organisatie betekent. Met dit stappenplan inventariseer je wat je al aan toegankelijkheid doet en wat er nog moet gebeuren om aan alle wetgeving te voldoen:

Stap 1: inventarisatie van de toegankelijkheid van de site

Deze stap bestaat uit:

Stap 2: maatregelen

Op basis van stap 1 bepaal je welke maatregelen je op welke termijn gaat nemen om te werken aan de toegankelijkheid van je site.

Stap 3: toegankelijkheidsverklaring

Op basis van de in stap 2 geformuleerde maatregelen dien je zo snel mogelijk een nieuwe toegankelijkheidsverklaring op te stellen of een bestaande aan te passen. Hiervoor kun je opnieuw de invulassistent gebruiken.

Stap 4: maatregelen uitvoeren

In deze stap ga je de maatregelen, zoals bepaald in stap 2, uitvoeren. De uitkomsten van deze maatregelen neem je op in de toegankelijkheidsverklaring. Met de invulassistent kun je de toegankelijkheidsverklaring makkelijk aanpassen.

Stap 5: ga naar stap 1

Toegankelijkheid is een doorlopend proces. Daarom ga je aan het eind van stap 4 weer terug naar stap 1.

Op de website van Digitoegankelijk staat een uitgebreider stappenplan.

Meer weten over het toegankelijker maken van je website? In de komende blogs delen we hoe je deze richtlijnen in de praktijk kunt toepassen.