Wetgeving webtoegankelijkheid: daar moeten we “ooit” iets mee is niet meer genoeg

Close-up van hamer van rechter

Webtoegankelijkheid is niet langer iets waar je “ooit nog mee aan de slag moet”. Het is tijd voor actie. Alleen al in Nederland zijn er 4,5 miljoen mensen die op dit moment moeite hebben met het gebruiken en begrijpen van het web. Dat wordt een steeds groter probleem, nu zo’n groot deel van ons leven zich online afspeelt. Bedenk maar eens waar jij het internet allemaal voor gebruikt. Winkelen, het regelen van overheidszaken, het opzoeken van informatie, in contact blijven met anderen… Ook mensen met een beperking hebben hier behoefte aan. Daarom is het belangrijk dat iedereen online volwaardig mee kan doen. Dat vindt de overheid ook. Daarom bestaat er wetgeving rondom webtoegankelijkheid. Zo moeten alle websites van overheidsinstanties vanaf 23 september dit jaar volgens de wet voldoen aan de technische richtlijnen van de WCAG 2.1.

VN-verdrag Handicap

In het VN-verdrag Handicap staat dat mensen met een beperking volwaardig moeten kunnen meedoen in de samenleving. Nederland heeft dit verdrag ondertekend. Daardoor hebben we toegezegd om de gelijkwaardige behandeling van mensen met een beperking in onze wet te borgen.

Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz)

In deze Nederlandse wet staat dat mensen met een beperking net als ieder ander moeten kunnen meedoen. De belangrijkste punten uit deze wet:

Voldoet een website of app niet aan deze wet? Dan kun je een zaak aanspannen bij het College voor de Rechten van de Mens.

Europese Toegankelijkheidswet

De Europese Toegankelijkheidswet is een richtlijn voor alle lidstaten van de Europese Unie. Met als doel dat belangrijke diensten en producten voor mensen met een beperking toegankelijk zijn. Hieronder vallen onder andere:

Een ander belangrijk doel is om de toegankelijkheidseisen van de verschillende EU-landen gelijk te trekken. Dat maakt het toegankelijkheidsvraagstuk makkelijker voor organisaties die internationaal opereren.

Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

De Europese richtlijn geeft vooral aan wát toegankelijk moet zijn, maar geeft hiervoor geen technische oplossingen. Hierdoor kunnen lidstaten er hun eigen invulling aan geven. De Nederlandse overheid heeft dit vertaald naar een wettelijke verplichting via het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In dit Besluit is geregeld dat websites en (mobiele) apps van de overheid toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Deze moeten straks voldoen aan de technische richtlijnen van de WCAG 2.1. Ook zijn overheidsinstanties verplicht om voor al hun websites en apps een toegankelijkheidsverklaring te maken en te publiceren. Hierin staan alle maatregelen die de organisatie neemt om hun website of app toegankelijk te maken en te houden. Hierin moet ook een planning worden opgenomen.

Het voldoen aan het Tijdelijk besluit wordt gefaseerd verplicht gesteld voor overheidsorganisaties:

Voorkom juridische problemen

Bovenstaande wetgeving is voldoende voor burgers om jou aansprakelijk te stellen als je website niet toegankelijk is. Op dit moment wordt hier nog niet heel goed op gehandhaafd, maar daar komt de komende jaren verandering in. We herhalen het dus nog maar eens: het is tijd voor actie!

Wil je meer weten over deze wetgeving en hoe je eraan kunt voldoen? Wij helpen je graag!