Hallo, wij zijn Aally!

Aally logo op zwart t-shirt

Wij zijn een software product ontwikkeld door Visionair, een start-up die als missie heeft om het web bruikbaar te maken voor iedereen. Sinds februari zijn wij onder de naam Aally in de markt en wij zijn een oplossing voor het bruikbaar maken van jouw website voor iedereen, ongeacht beperking.

Waar komt de naam Aally vandaan?

De naam Aally (wij spreken het uit als “Elly”) is ontwikkeld onder begeleiding van The Stone Twins, een prijswinnend creatief merkenadviesbureau. Aally is ge├»nspireerd op het numeronym ‘a11y’. Dit is de internationale afkorting waarmee programmeurs het woord ‘accessibility’ bedoelen. A11y  staat voor  een a, dan nog 11 letters, en dan een y. Aally is een samenvoeging van Aa en A11y. Het teken Aa staat op websites vaak op een knop waarmee je toegankelijkheidsinstellingen kunt aanpassen. Hierdoor wordt bijvoorbeeld de tekst beter leesbaar of het kleurgebruik aangepast.

“De naam is uniek, toekomstbestendig en gebruiksvriendelijk. Dit zijn kwaliteiten die nodig zijn in Aally’s missie om het web toegankelijk te maken voor mensen met dyslexie, leesproblemen of visuele en andere beperkingen. Aally brengt de content op je website naar een groter publiek en helpt meer mensen je online services te bekijken, kopen en gebruiken.”

The Stone Twins

Ons logo

Ook in het logo van Aally wordt de afkorting ‘a11y’ gebruikt. Het lettertype is de Roboto, een letter die relatief makkelijk leesbaar is voor slechtzienden. We gebruiken Roboto ook als kiesbaar lettertype in de Aally widget. De twee LL’en in het logo zijn enigszins aangepast, zodat ze beter te lezen zijn als 11.

Om grafisch onderscheidend te zijn, is in het logo de ‘Aa’ onderstreept. Dit refereert aan het universele symbool voor het wijzigen van lettergrootte. Daarmee staat het ook symbool voor betere leesbaarheid en digitale toegankelijkheid.

We gebruiken de onderstreepte ‘Aa’ ook als apart symbool om in een website de Aally widget te openen.