Toegankelijkheidsverklaring

Overheids- en semioverheidsinstellingen zijn wettelijk verplicht om hun websites en mobiele applicaties toegankelijk te maken volgens de richtlijnen van de WCAG 2.1 AA. Zij moeten bovendien aangeven hoever ze staan in dat proces. Overheidsinstanties leggen hiervoor verantwoording af door het opstellen en publiceren van een toegankelijkheidsverklaring.

Als je niet weet hoe je een verklaring opstelt, kunnen wij je helpen!

Aally kan helpen om een toegankelijkheidsverklaring op te stellen of eventueel te actualiseren. Met de verklaring ben je er altijd van verzekerd dat je voldoet aan de wet. Bovendien geeft het je houvast in het toegankelijkheidsproces.

man die document tekent

Zorg vandaag nog voor een goed passende toegankelijkheidsverklaring!

Een toegankelijkheidsverklaring kan een andere status hebben, afhankelijk van de fase waarin de website zich bevindt:

Status D – Voldoet niet
Een website voldoet niet aan de richtlijnen van de WCAG 2.1 AA. Er is nog geen audit gepland.

Status C – Eerste maatregelen genomen
Een website voldoet niet aan de richtlijnen van de WCAG 2.1 AA. Er is nog geen audit uitgevoerd maar die is wel gepland. Een overheidsinstantie verklaart dat de eerste stappen gezet zijn om tot een toegankelijke website te komen.

Status B – Voldoet gedeeltelijk
Een website voldoet nog niet in zijn geheel aan de richtlijnen van de WCAG 2.1 AA maar inmiddels zijn op basis van een uitgevoerde audit een aantal maatregelen uitgevoerd, waardoor de website inmiddels gedeeltelijk voldoet.

Status A – Voldoet volledig
Een website voldoet volledig aan de richtlijnen van de WCAG 2.1 AA.

Wil je weten welke toegankelijkheidsverklaring voor jouw website nodig is en heb je hulp nodig bij het opstellen en publiceren van een toegankelijkheidsverklaring voor jouw website?

Neem contact met ons op, we helpen je graag!