Webtoegankelijkheid nieuws – April 2021

Reclamebord hangend aan dak met tekst News Read All About It

Er wordt heel veel geschreven over webtoegankelijkheid. Wij proberen zoveel mogelijk van die artikelen uit binnen- en buitenland te verzamelen. De meest opvallende en interessante delen we elke maand op onze blog. Zo hoef je niet zelf op zoek en ben je toch altijd op de hoogte van wat er speelt! Hier volgt het webtoegankelijkheid nieuws van april 2021.

App die appbouwers helpt bij het ontwikkelen voor mensen met een beperking

Ontwikkelaar Brthrs heeft de app Denken in Beperkingen uitgebracht die andere appbouwers ondersteunt bij het ontwikkelen van apps voor mensen met een beperking. De app laat zien wat je wel en niet moet doen in een app voor diverse groepen met een beperking. De app geeft tips voor gebruikers met een fysieke beperkingen, met spraakbeperkingen, met visuele beperkingen en met gehoor beperkingen.

Lees het artikel op Android World

Gemeenten ondertitelen raadsvergaderingen steeds vaker

De meeste gemeenten zenden raadsvergaderingen als gevolg van corona al een jaar lang alleen nog online uit. Hierdoor worden de vergaderingen beter bezocht dan in de oude situatie. Als gevolg van de toegankelijkheidsverplichtingen die gemeenten hebben, zijn de gemeenten Bergheze, Oss en Meijerijstad de vergaderingen inmiddels van ondertiteling gaan voorzien. Voor wie daar behoefte aan heeft, is het mogelijk om met een CC knop in de webcast automatisch gegenereerde ondertiteling van de uitgesproken woorden te zien.

Lees het artikel van Brabants Dagblad

Waterschappen scherpen digitale toegankelijkheidsdoelstellingen aan

Afgelopen maand hebben de waterschappen besloten hun digitaliseringaanpak te vernieuwen. Het parlement introduceert veel nieuwe wetgeving rond digitalisering dus waterschappen moeten een stap extra zetten om te kunnen voldoen aan alle nieuwe eisen. Sinds september vorig jaar moeten ook waterschappen een toegankelijke website hebben of minimaal een verklaring hebben waarin staat hoe ze hun websites toegankelijk gaan maken. In het document ‘Basis op orde’ worden ambitieuze doelen geformuleerd voor vier thema’s: ‘digitale dienstverlening’, ‘digitale organisatie en samenwerking’, ‘digitale informatievoorziening’ en ‘informatiebeveiliging en privacy’. Het gaat daarbij onder andere over toegankelijkheid van websites, het actief openbaar maken van documenten en gegevensuitwisseling onderling.

Lees het artikel op H2O

Wat moet ik als bedrijf doen om te voldoen aan de toegankelijkheidswet in 2025?

Sinds september 2020 moeten (semi)overheidsorganisaties de toegankelijkheid van hun websites op orde hebben. Maar ook commerciële organisaties zullen hun websites toegankelijk moeten maken. Volgens de Europese Toegankelijkheidswet zullen de websites van bedrijven op 28 juni 2025 moeten voldoen aan de WCAG 2.x standaard. Jake Abma (ING) en Raph de Rooij (Binnenlandse Zaken) bespreken in dit webinar van Emerce hoe je het beste de toegankelijkheidsurgentie binnen je bedrijf kunt organiseren en benadrukken dat dit een proces van jaren is. Het is dus zeker niet te vroeg om er nu mee te beginnen!

Bekijk de webcast op Emerce

Zin in meer nieuws? Lees ook het webtoegankelijkheid nieuws van 2020 (junijuliaugustus | september | oktober | november | december) en van 2021 (januari | februari | maart)!