Webtoegankelijkheid nieuws – oktober 2020

Straatpaal met affiche Good News is Coming

Er wordt heel veel geschreven over webtoegankelijkheid. Wij proberen zoveel mogelijk van die artikelen uit binnen- en buitenland te verzamelen. De meest opvallende en interessante delen we elke maand op onze blog. Zo hoef je niet zelf op zoek en ben je toch altijd op de hoogte van wat er speelt! Hier volgt het webtoegankelijkheid nieuws van oktober 2020.

Een gratis beter leesbaar lettertype

Slechtzienden hebben soms moeite bepaalde lettertypes te lezen. Het Braille Institute in Amerika heeft een nieuw lettertype ontwikkeld dat zeer goed leesbaar is voor slechtzienden. Het Atkinson Hyperlegible-lettertype is vernoemd naar de oprichter van het Braille Institute, J. Robert Atkinson. Het lettertype is beter bruikbaar voor slechtzienden dan andere lettertypes, omdat er in het ontwerp rekening mee gehouden is dat lettervormen maximaal van elkaar afwijken. Hierdoor zijn tekens beter te herkennen en dus ook beter leesbaar.

Lees het artikel op Kotke.org

Overheidswebsites zijn nog zeer beperkt toegankelijk

Sinds 23 september moeten overheden aangeven hoe toegankelijk hun website is. In oktober waren ongeveer 1.800 verklaringen opgenomen in het Register van toegankelijkheidsverklaringen. Dat is iets meer dan een kwart van de 7.000 bestaande overheidssites. Slechts 5% van de gepubliceerde verklaringen heeft de status ‘voldoet volledig’ maar onderzoek van Capgemini wijst uit dat bijna de helft van die websites niet voldoet. In oktober zijn bovendien door D66 en PvdA in de Tweede Kamer schriftelijke vragen gesteld over het achterblijven van de verklaringen van overheidssites. Aanleiding hiervoor was een onderzoek dat Jules Ernst en Ron Beenen uitvoerden over de status van toegankelijkheid van overheidswebsites.

Lees het artikel op Capgemini.com
Lees het artikel van Ron Beenen

Corona heeft een grote impact op de kwaliteit van leven voor blinden en slechtzienden

Dat corona grote sociale, maatschappelijke en economische gevolgen heeft, ondervinden de meesten onder ons dagelijks. Voor blinden en slechtzienden hebben de gevolgen een veel grotere impact, aangezien voor het houden van afstand of het volgen van looppaden in een winkel vaak goed zicht noodzakelijk is.  ZonMW heeft subsidie gegeven aan een onderzoek dat Hogeschool Saxion gaat uitvoeren in samenwerking met onder andere Bartoméus, Oogvereniging en Koninklijke Visio. Hierin wordt samen met visueel en visueel-auditief beperkten bekeken welke oplossingen er voor kunnen zorgen dat de anderhalvemetersamenleving ook voor deze doelgroepen toegankelijk en inclusief blijft. Ook de AFB, het Amerikaanse blinden instituut, heeft een rapport uitgebracht waarin de gevolgen van corona voor deze doelgroep in kaart gebracht is voor toegankelijkheid van openbaar vervoer, gezondheidszorg, onderwijs, voedselvoorziening, werkgelegenheid en stembureaus.

Lees de toewijzing op ZonMW
Lees het artikel van PR Newswire

Nieuw wetsvoorstel in Amerika om toegankelijkheid van commerciële websites en apps te verbeteren

Op 1 oktober is in het Amerikaanse congres een wetsvoorstel ingediend, de Online Accessibility Act. Dit is een aanvulling op de reeds bestaande Americans with Disabilities Act (ADA). De Online Accessibility Act regelt dat commerciële websites en apps toegankelijk moeten zijn voor mensen met een beperking. Tot nu toe beperkte de ADA zich tot commerciële fysieke publieke ruimtes. Als dit voorstel wordt aangenomen kan dit tot een forse toename van rechtzaken en boetes leiden.

Lees het artikel van Converge Accessibility

In actie tegen laaggeletterdheid onder jongeren

Steeds meer jongeren komen met een taalachterstand van school. Het gebrek aan basisvaardigheden, zoals lezen, kan leiden tot laaggeletterdheid. De Leescoalitie, een samenwerking tussen organisaties die zich landelijk bezig houden met taal- en leesbevordering, luidt de noodklok. Zij pleit bij de politiek namelijk voor een ambitieus Leesoffensief, waarbij het leesplezier voorop staat. Zij heeft daarom een manifest opgesteld.

Lees het Manifest van de Leescoalitie

Zin in meer nieuws? Lees ook het webtoegankelijkheid nieuws van 2020 (junijuliaugustus | september | november | december) en van 2021 (januari | februari | maart | april)!