Webtoegankelijkheid nieuws – december 2020

Straatpaal met affiche Good News is Coming

Er wordt heel veel geschreven over webtoegankelijkheid. Wij proberen zoveel mogelijk van die artikelen uit binnen- en buitenland te verzamelen. De meest opvallende en interessante delen we elke maand op onze blog. Zo hoef je niet zelf op zoek en ben je toch altijd op de hoogte van wat er speelt! Hier volgt het webtoegankelijkheid nieuws van december 2020.

Beperkte ambitie om overheidsdiensten bruikbaar te maken voor iedereen

Overheidsorganisaties zijn sinds kort wettelijk verplicht om websites te laten voldoen aan toegankelijkheidsrichtlijnen. Dit betekent niet dat alle websites van de overheid nu toegankelijk zijn. En goede dienstverlening bestaat uit meer dan alleen toegang. Het gaat erom dat de juiste diensten worden aangeboden en dat die diensten ook duidelijk en bruikbaar zijn. Victor Zuydweg vindt in zijn blog dat het in verkiezingsprogramma’s ontbreekt aan een duidelijke ambitie om overheidsdiensten ook echt bruikbaar te maken voor iedereen.

Lees het artikel op Blogplek van Victor Zuydweg

Zorg applicaties niet toegankelijk voor iedereen

De toegang tot de zorg wordt steeds digitaler. Een afspraak maken met het ziekenhuis of een zorgprofessional gaat via een patiëntenportaal. En iedereen heeft binnenkort zelf toegang tot zijn eigen gezondheidsgegevens via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Uit onderzoek van Stichting Accessibility blijkt dat mensen met een beperking of mensen op hogere leeftijd deze applicaties moeilijk of niet helemaal kunnen bedienen. Daarom heeft zij een Handboek Digitale Toegankelijkheid geschreven voor ontwikkelaars van PGO’s en patiëntenportals.

Lees het artikel of download het handboek op Accessibility.nl

Overheden vinden juistheid van informatie belangrijker dan toegankelijkheid

Kees Verhoeven van D66 heeft aangekondigd na 10 jaar de Tweede Kamer te gaan verlaten. Hij was als kamerlid onder andere verantwoordelijk voor ICT, Privacy en Cyberveiligheid. Digitaal Toegankelijk ging met Kees Verhoeven in gesprek over het belang van digitale toegankelijkheid en de neiging van de overheid om zich drukker te maken over de juistheid dan over de toegankelijkheid van informatie..

Lees het interview op Digitaal Toegankelijk

Is automatische ondertiteling technologie vergelijkbaar met handmatige ondertiteling?

Door de corona pandemie zijn veel studenten gedwongen om hun studie online te volgen. Hierdoor ierdoor His er een aanzienlijke toename in het gebruik van automatische ondertiteling en technologie voor automatische spraakherkenning (ASR). Maar hoe toegankelijk is deze technologie voor dove studenten om volwaardig mee te doen in online klaslokalen, vergaderingen en buitenschoolse activiteiten? Is automatische ondertiteling vergelijkbaar met handmatige spraak-naar-tekstservices? Het National Deaf Center hield over dit onderwerp een webinar.

Volg hier het webinar op YouTube

Apple integreert toegankelijkheid al in het begin van het ontwikkelproces.

Het toegankelijk maken van een reeds bestaande app is een kostbaar en tijdrovend proces. Chris Fleizach and Sarah Herrlinger, managers bij Apple, leggen in een interview met TechCrunch uit hoe toegankelijkheid in de loop der jaren steeds eerder in het ontwikkelproces wordt betrokken. Toegankelijkheid op iOS krijgt een steeds fundamenteler rol  met technologie als Assistive Touch, audio hulpmiddelen, Audio Selections, dicteeropties, geluidsherkenning en meer. De nieuwste iPhone 12 Pro voegt bijvoorbeeld LiDAR toe waardoor blinden en slechtzienden zich vrij door onbekende ruimtes kunnen bewegen..

Lees het artikel op appleinsider.com

Zin in meer nieuws? Lees ook het webtoegankelijkheid nieuws van 2020 (junijuliaugustus | september | oktober | november) en van 2021 (januari | februari | maart | april)!