Webtoegankelijkheid nieuws – juli 2020

Straatpaal met affiche Good News is Coming

Er wordt heel veel geschreven over webtoegankelijkheid. Wij proberen zoveel mogelijk van die artikelen uit binnen- en buitenland te verzamelen. De meest opvallende en interessante delen we elke maand op onze blog. Zo hoef je niet zelf op zoek en ben je toch altijd op de hoogte van wat er speelt! Hier volgt het webtoegankelijkheid nieuws van juli 2020.

Veel organisaties testen hun digitale producten niet met mensen met een beperking

In ons eerdere blogartikel hadden we het al over de problemen die veel organisaties hebben met het toegankelijk maken van hun website. Gebrek aan tijd en kennis zijn belangrijke oorzaken. Forbes bericht nu bovendien over een ander belangrijk aandachtspunt. Level Access, G3ict en IAAP voerden een nieuwe enquête uit onder 1.119 bedrijven. Hoewel 94% aangaf het belangrijk te vinden om met mensen met een beperking te testen, bleek slechts 57% dit ook echt te doen.

Lees het artikel op Forbes

Kijk de sessies van roadshow DigiToegankelijkheid terug

Logius en het Ministerie van BZK hebben in juni en juli een virtuele roadshow gehouden over digitale toegankelijkheid voor overheidsorganisaties. In verschillende webinars werden onderwerpen als wetgeving, testen en inrichting van je organisatie besproken.  Hoewel de roadshow inmiddels afgerond is, zijn de opnames van de verschillende sessies nog te zien via YouTube. Links naar deze video’s vind je in bijgaande link.

Lees het artikel op DigiToegankelijk

Hoe toegankelijk is overheidscommunicatie voor blinden en slechtzienden?

Tabula Rasa is een bureau van gedrags- en communicatieconsultants dat veel werkt voor overheidsinstanties. Bert Pol schreef op hun website onlangs een artikel over de toegankelijkheid van overheidswebsites voor blinden en slechtzienden. Zijn conclusie: het gaat nog lang niet goed genoeg. Daarom pleit hij ervoor dat communicatiedeskundigen een grotere invloed krijgen in het proces.

Lees het artikel op de website van Tabula Rasa

Mediawet moet worden aangepast voor slechthorenden en slechtzienden

De Tweede Kamer heeft begin juni een wijzigingsvoorstel van de Mediawet aangenomen. Hierin wordt vastgelegd dat de overheidscommunicatie altijd toegankelijk moet zijn voor slechtzienden en slechthorenden in tijden van crisis. Het toegankelijk maken van informatie mag echter geen vertragende factor zijn in het informeren van de bevolking tijdens een crisis. Daarom geldt het toegankelijk maken van informatie vooral als een inspanningsverplichting. De Eerste Kamer moet de wetswijziging ook nog goedkeuren. Wij lieten in het webtoegankelijkheid nieuws van juni zien dat juist in coronatijd vitale informatie van de overheid niet altijd toegankelijk is voor mensen met een beperking.

Lees het artikel op NOS  

Uitbreiding artikel 1 van de Grondwet met grondslag handicap

We blijven nog even in de Tweede Kamer, want op 30 juni heeft een meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met een uitbreiding van artikel 1 van de Grondwet met grondslagen handicap en seksuele gerichtheid. Met deze uitbreiding wordt dus wettelijk vastgelegd dat het verboden is om mensen met een beperking te discrimineren of achter te stellen. En daarmee ontstaat er een wettelijke basis om onder andere websites toegankelijk te maken. Het uitbreidingsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer.

Lees het artikel op Ieder(in)

Toegankelijkheid van websites neemt af

We hebben in het webtoegankelijkheid nieuws van juni al bericht over het jaarlijkse onderzoek dat WebAIM doet onder 1 miljoen websites op het gebied van webtoegankelijkheid. WebAxe, een Amerikaanse blog over toegankelijkheid, heeft de belangrijkste conclusies overzichtelijk op een rij gezet. En ze highlighten één belangrijke conclusie: de toegankelijkheid van websites neemt af.

Lees het artikel op WebAxe

Zin in meer nieuws? Lees ook het webtoegankelijkheid nieuws van 2020 (juni | augustus | september | oktober | november | december) en van 2021 (januari | februari | maart | april)!